Vanliga Friskvårdspengar

Här är för dig som har vanliga Friskvårdspengar och inte är knuten till någon Friskvårdsleverantör utan behöver ett kvitto till din arbetsgivare.

 

Köp ditt Friskvårdskort hos oss så förlänger du tiden för nyttjandet av din Friskvård! Du får ett friskvårdskort som är giltigt i 6 månader för alla våra Friskvårdsklassade tjänster!

Klick här för att göra ditt köp!