Policy Corona

Här har vi sammanställt hur vi arbetar för att du som gäst ska känna dig trygg att besöka oss under Corona-tiden.

På Sparadisets alla anläggningar följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Uppdatering nya direktiv 17/11.

Under året har vi som många andra fått nya rutiner för hur vi håller oss och våra gäster säkra under sitt besök hos oss. Mycket var enkelt och självklart, annat fick vi lära oss, länk till alla våra hygienrutiner finns längst ned. Nu är det nya direktiv och i och med dem uppdaterar vi oss nu med följande:

– Inga gruppbokningar fler än 4 personer. (tom 22/12 till att börja med)

– Alltid munskydd på när du är ansikte mot ansikte i behandling. 

– Ändrad schemaläggning så att ej för många terapeuter arbetar samtidigt. 

– Ej fler än 8 personer i samma rum.

– Vi försöker lägga ankomsttider så att de ej är samtidigt med annat sällskap. 

– Du som har fått vaccin avrådes från behandling upp till två veckor efter att du fått sprutan. 

Vi tackar för Din förståelse genom detta och tackar för allt du gör så att vi kan finnas kvar efter Corona-tiden. Vi anar ett ljus i tunneln där borta och snart är vi där!

VÄLKOMMEN!

 

Våra vanliga städrutiner:

• Alla textilier byts mellan varje gäst.

• Alla textilier tvättas i 90 grader.

• Toaletter, handfat och dörrhandtag spritas.

• Toaletter och tofflor spritas.

• Alla huvudstöd och armstöd för massage spritas mellan varje gäst.

• Terapeuterna desinficerar sina händer före och efter varje behandling.

• Alla redskap som används i behandling desinficeras efter varje användning.

• Pooler rengörs med klor och desinfektion.

 

Men därutöver har vi vidtagit ytterligare försiktighetsåtgärder enligt nedan:

• All personal som har varit utomlands och flugit internationellt sätts i självkaratän i 14 dagar.

• Vi ber alla gäster att vänta 14 dagar med behandling om man varit ute och rest eller känner sig sjuk.

• Vi ber alla gäster att desinficera sina händer innan behandling.

• Vi har utökat städrutinen för floatingen med 2% väteperioxid-tvätt mellan alla kunder.

• Dörrhandtag och handfat spritas.

• Vi använder munskydd i behandlingar där vi är ansikte mot ansikte.

• Vid minsta känning av halsont eller infektion i luftvägarna stannar våra terapeuter hemma.

 

Du kan känna Dig trygg i att besöka oss och vi ser fram emot att ta hand om Dig och ge lite guldkant till vardagen!